·      Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές

·      Συνεργασία με άλλους φορείς

·      Άλλες Δραστηριότητες