Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών

που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

 

14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455)