Συχνές ερωτήσεις

 

 

Πολλές φορές οι μαθητές έχουν απορίες, ερωτήσεις ή ελλιπή πληροφόρηση για διάφορα θέματα. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα σας.

 

Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές μαθητών

Οι εγγραφές των μαθητών ολοκληρώνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του κάθε διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μαθητές που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να εγγραφούν μέσα σ’ αυτό το όριο καθώς και οι παραπεμπόμενοι σε εξέταση το Σεπτέμβριο δικαιούνται να εγγραφούν με τη λήξη των επαναληπτικών εξετάσεων (μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου). Οι μαθητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής  μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

 

Ποιο είναι το όριο των απουσιών;

Το όριο που ισχύει για όλους είναι το 114. (50 αδικαιολόγητες και 64 δικαιολογημένες) . Από αυτές ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 10 ημέρες απουσιών το χρόνο και μέχρι 2 ημέρες κάθε φορά. Για απουσίες πέραν του διήμερου απαιτείται ιατρική βεβαίωση. Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 ημέρες.

Οι ωριαίες αποβολές και οι κοπάνες δεν δικαιολογούνται ! Για το μαθητή που ξεπερνά τις 30 απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει εγγράφως τον κηδεμόνα τις πρώτες 5 ημέρες κάθε μήνα.

Πολλές φορές όμως, ο μαθητής ξεπερνά το όριο των 114 απουσιών. Τότε η φοίτηση του θεωρείται ανεπαρκής και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί αυτό, αν ο μαθητής έχει ξεπεράσει το όριο, είναι όταν ο μαθητής έχει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου για τις παραπάνω απουσίες. Σ’ αυτή την περίπτωση , η φοίτηση του μαθητή μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ο μαθητής να πάρει μέρος στις εξετάσεις , αν συντρέχουν τα παρακάτω:

Α) ο μαθητής να έχει πάνω από 114 απουσίες αλλά μέχρι 164 – όχι παραπάνω!

Β) ο μαθητής να έχει μέσο όρο προφορικών των δύο τετραμήνων ίσο ή μεγαλύτερο του 15.

Γ) Ο Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών να αποδεχθεί τα δικαιολογητικά του μαθητή.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των απουσιών, αφού κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 5 μαθητές που χάνουν τη χρονιά τους λόγω απουσιών, κυρίως στην Α’ και Γ’ τάξη

 

Πως γίνεται η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων;

Για την αξιολόγηση του μαθητή ανά τετράμηνο, συνεκτιμώνται:

* Η συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διδασκαλία ή σε συναφείς σχολικές δραστηριότητες.

* Η επίδοση του στη προφορική εξέταση, η προσπάθεια που καταβάλλει  ο μαθητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος, το ενδιαφέρον του και η συμμετοχή του, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, η ακρίβεια στο λόγο και η ικανότητα να χρησιμοποιεί τη κατάλληλη ορολογία, η κριτική αντιμετώπιση και σκέψη, η ενασχόληση του με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πρωτότυπη σκέψη και δημιουργικές ιδέες.

* Ο βαθμός του στις γραπτές δοκιμασίες.

 

Πως προάγεται ένας μαθητής από τάξη σε τάξη;

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με τις προφορικές εξετάσεις, τέστ ή γραπτές ωριαίες δοκιμασίες και την τελική εξέταση του Μαίου. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το Μ.Ο των προφορικών των δύο τετραμήνων με τον τελικό γραπτό βαθμό κάθε μαθήματος.  Tα θέματα ορίζονται  κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και  κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

 

(α)  η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

(β) ο Μ.Ο.  προφορικής   και   γραπτής   βαθμολογίας   κατά  διακριτό γνωστικό  αντικείμενο των μαθημάτων : Ελληνικής    γλώσσας, Μαθηματικών  τουλάχιστον δέκα (10) και

(γ) τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

Όταν μαθητής δεν πληροί  και τις τρείς αυτές  προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί τις προϋποθέσεις β΄ και γ΄του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή Μ.Ο τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά τον Σεπτέμβριο.

 

Δυνατότητα της γραπτής από προφορική εξέταση

Οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) μπορούν να εξεταστούν προφορικά εφόσον προσκομίσουν στο σχολείο τη σχετική γνωμάτευση από τα αναγνωρισμένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Η γνωμάτευση πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Επειδή η διαδικασία αναγνώρισης είναι πολύ χρονοβόρα λόγω του μικρού αριθμού των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να προσέλθουν εγκαίρως (στην αρχή της σχολικής χρονιάς) για να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα κέντρα και να προγραμματίσουν εγκαίρως το ραντεβού τους.

 

Είναι πιο εύκολη η Τεχνολογική από τις άλλες κατευθύνσεις;

Όχι. Μαθησιακά είναι τόσο δύσκολη όσο και η Θετική κατεύθυνση και οδηγεί σε καλές πολυτεχνικές σχολές. Άρα όσοι επιλέξουν τεχνολογική κατεύθυνση δε θα πρέπει να έχουν στο  μυαλό τους τα εύκολα μαθήματα του παλιού Τεχνικού Λυκείου.

 

Θα αλλάξουν οι κατευθύνσεις;

Ναι. Από το σχολικό έτος 2014-2015 οι κατευθύνσεις θα αντικατασταθούν από ομάδες προσανατολισμού. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για αυτό.

 

Μετράει για το μέσο όρο ο βαθμός της Γυμναστικής;

Ο γενικός μέσος όρος κάθε τάξης προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Δηλαδή ο βαθμός στη Φυσική Αγωγή δε μετράει.

 

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Οι ετερόδοξοι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.  Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει. Η Υπεύθυνη Δήλωση (του ν.1599/1986), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών  από την έναρξη των μαθημάτων και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.

Πως γίνονται οι απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’;

Οι  εξετάσεις στα μαθήματα της τάξης γίνονται σε ενδοσχολικό και Πανελλήνιο επίπεδο. Για το Πανελλήνιο επίπεδο τα θέματα  αποφασίζονται από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, μεταδίδονται στα σχολεία μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος τηλεμοιοτυπίας και βαθμολογούνται σε ειδικά βαθμολογικά κέντρα από δύο καθηγητές της σχετικής με το μάθημα ειδικότητας, οι οποίοι όμως, σε καμία περίπτωση, δεν είναι οι καθηγητές του μαθητή στη τάξη. Από το σχολικό έτος 2010-2011 δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές , αν το επιθυμούν, να εξετάζονται όλα τα μαθήματα σε ενδοσχολικό επίπεδο. Τότε όμως δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και στο απολυτήριο που λαμβάνουν αναφέρει ρητά ότι εξετάστηκαν ενδοσχολικά. Αυτή η επιλογή είναι μια καλή διέξοδος για τους πιο αδύναμους μαθητές που ενδιαφέρονται μόνο για το απολυτήριο του Λυκείου. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων θα αλλάξει από το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Ποια είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σε ενδοσχολικό και ποια σε Πανελλαδικό επίπεδο;

Σε Πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με την κατεύθυνση, εξετάζονται τα παρακάτω

Θεωρητική κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία κατεύθυνσης, Λατινικά και Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης.

Θετική κατεύθυνση : Μαθηματικά κατεύθυνσης, Φυσική κατεύθυνσης, Χημεία κατεύθυνσης και Βιολογία κατεύθυνσης.

Τεχνολογική κατεύθυνση (κύκλος 2): Μαθηματικά κατεύθυνσης, Φυσική κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον) και ΑΟΔΕ (Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Εκτός από αυτά τα 4 μαθήματα , οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε 2 μαθήματα ακόμη. Το πρώτο είναι η Εκθεση. Το δεύτερο  το επιλέγουν  ανάμεσα στα παρακάτω    μαθήματα Γενικής Παιδείας:  Ιστορία Γ.Π, Βιολογία Γ.Π, Φυσική Γ.Π ή Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Όπως βλέπουμε οι μαθητές εξετάζονται Πανελλαδικά σε  έξι (6) μαθήματα. Επίσης , οι μαθητές όλων των Κατευθύνσεων,  εάν  επιθυμούν, εξετάζονται  πανελλαδικά  επιπλέον  των  έξι  (6)  μαθημάτων  και  στο  μάθημα  επιλογής  «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,  εφόσον  το  έχουν  διδαχθεί, ή σε ειδικά μαθήματα όπως οι ξένες γλώσσες, η Μουσική ή το Σχέδιο.

Σε Ενδοσχολικό επίπεδο, εξετάζονται όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εξέτασης όλων των μαθηματικών σε ενδοσχολικό επίπεδο – αυτό θα οδηγήσει στη λήψη ενδοσχολικού απολυτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τρόπος εξέτασης της Γ΄Λυκείου  θα αλλάξει από το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Είναι φερέγγυο το σύστημα βαθμολογίας για τη  Γ’ Λυκείου;

Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει συνηθίσει ως τώρα σε αδιάβλητες εξετάσεις. Η διαδικασία απόκρυψης των στοιχείων του μαθητή, η διόρθωση του γραπτού από βαθμολογητές που δε ξέρουν τη ταυτότητα του μαθητή, η διαδικασία αναβαθμολόγησης του γραπτού αν η διαφορά Α’ και Β’ βαθμολογητή υπερβαίνει τις 12 μονάδες και τα κοινά θέματα για όλους μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το σύστημα θα συνεχίσει να είναι αδιάβλητο.

 

Αντιμετώπιση μη προσήκουσας συμπεριφοράς

Η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς γίνεται με επίπληξη, ωριαία αποβολή από την τάξη ή αποβολή από το χώρο του σχολείου για 1-5 ημέρες. Σε περίπτωση ακραίου και σοβαρότατου παραπτώματος ο σύλλογος των καθηγητών μπορεί να χαρακτηρίσει τη διαγωγή του μαθητή ‘κοσμία’ ή την απομάκρυνση του από το σχολείο με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

 

Η χρήση κινητών στο σχολείο

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Σημειώστε επίσης ότι η λήψη βίντεο μέσω του κινητού καθώς και η ανάρτηση του στο διαδίκτυο εκτός από σχολικές, έχει και ποινικές συνέπειες.  Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

 

Το κάπνισμα

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του σχολείου.

 

Τα μηχανάκια

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  ότι όλο και περισσότεροι μαθητές έχουν στη κατοχή τους μηχανάκια. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται το παρκάρισμα των μηχανών αυτών ούτε μέσα στο σχολείο , ούτε στο πεζοδρόμιο έξω από αυτό. Ο Σύλλογος και η διεύθυνση του σχολείου είναι πολύ ανήσυχοι σχετικά με αυτό το φαινόμενο, αφού οι μαθητές χρησιμοποιούν τα μηχανάκια με την άδεια των κηδεμόνων τους βεβαίως αλλά χωρίς , στις περισσότερες περιπτώσεις, να έχουν δίπλωμα και χωρίς να τηρούνται , εκ μέρους των μαθητών, οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, π.χ. το κράνος.  Υπενθυμίζουμε πόσο επικίνδυνη  και ανεύθυνη είναι η οδήγηση από άτομα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τον στοιχειώδη εξοπλισμό ασφαλείας και θέλουμε να επιστήσουμε τη προσοχή των γονέων και κηδεμόνων, πριν λάβουν μια τέτοια απόφαση, να σταθμίσουν όλες τις παραμέτρους.

 

Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις ή απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο E-mail mail@1lyk-vyron.att.sch.gr

 

j0441497