Ανακοινώσεις για τις Πανελλαδικές 2020 (η νεότερη ανακοίνωση στο τέλος της σελίδας)

·         Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

·         Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα

·         Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

·         Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατάταξη σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

·         Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του Αρθρου 4 Α του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α΄70)

·        Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020