Ανακοινώσεις για τις Πανελλαδικές 2021

(οι νεότερες ανακοινώσεις στο τέλος της σελίδας)

·         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2021

·         ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2021

·         ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2021

·         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθητή/τριας για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2021

·         ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»-Αφορά μόνο τους υποψηφίους για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής

·         ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

·         ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο Κ.Ε.Σ.Υ.

·        ΦΕΚ 826 Β’ 2/3/2021 – Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021

·        Δελτίο Τύπου - Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου  έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

·        Εγκύκλιος - Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

·        Οδηγίες για την Αίτηση-Δήλωση Αποφοίτου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021

·        Υπόδειγμα Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίου/ας (απόφοιτος) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

·        Παράρτημα/Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Αποφοίτου για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2021